Grąžinimo taisyklės

 • X. Prekių grąžinimas
  10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: (i) kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; (II) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna atitinkamą Pardavėjo prekę.
  Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
  10.2. Remiantis LR Civilinio kodekso CK 6.22810 bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis be kitų šiuose teisės aktuose nurodytų prekių nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:
  10.2.1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjui asmeninėms reikmėms;
  10.2.2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  10.2.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  10.2.4. prekės, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
  10.2.5. alkoholiniams gėrimams, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;
  10.2.6. kitoms prekėms, nurodytoms 10.2 p. paminėtuose teisės aktuose.
  10.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es), vadovaudamasis 10.1. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą ir įvesti užsakymo numerį, kuris nurodytas užsakymo pakavimo lape. Neįvedus užsakymo numerio patvirtinti prekių grąžinimo akto galimybės nėra.
  10.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
  10.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  10.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  10.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  10.4.4. Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  10.4.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
  10.4.6. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@hedonista.lt arba telefonu: +37065920667. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.
  10.4.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų, jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota;
  10.4.8. Prekių grąžinimo paslaugos kaina siunčiant:
  • Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, įskaitant 3.2. punkte numatyta teise, jos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos. Tuo atveju, jei grąžinama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidos apmokamos Pardavėjo.
  10.4.10. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
  10.4.11. Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, pirkėjui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas.
  10.4.12. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu. Gavęs informaciją apie pristatytas ne tas prekes, Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 3 (tris) darbo dienas, po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  10.5. Pinigai už grąžintas prekes gali būti grąžinami banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas nuo ne pilno prekių pristatymo dienos.
  10.6. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.
   

 • Naujienlaiškio prenumerata

  Bendraukime

   

Ar Jums jau yra 20 metų?
Taip Ne