Privatumo politika

 • PRIVATUMO POLITIKA
  Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nurodo, kokius duomenis mes - UAB „Hedonista“, juridinio asmens kodas 305225281, Smolensko g. 10-95, Vilnius (toliau - Paslaugų teikėjas), renkame internetinėje svetainėje www.hedonist.lt (toliau - Interneto svetainė), kokiu tikslu juos renkame ir kaip juos naudojame.
  Ši Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, naudojatės Mobiliąja aplikacija, registruojatės, kaip registruotas vartotojas, peržiūrite ir užsisakote mūsų siūlomas prekes, prenumeruojate mūsų naujienlaiškius, dalyvaujate žaidimuose, akcijose, konkursuose, susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais, apsilankote mūsų fizinėje parduotuvėje ar kitu būdu bendraujate su mumis.
  Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Kai ši Privatumo politika netaikoma, prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte perskaityti privatumo politiką ir susijusias sąlygas, paskelbtas atitinkamoje trečiųjų šalių interneto svetainėje ar programoje, kuria naudojatės, ar kuri taikoma kitoms paslaugoms, kuriomis naudojatės.
  Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi Interneto svetaine turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Interneto svetaine ir (arba) Mobiliąja aplikacija
  I. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?
  Jums apsilankius Interneto svetainėje, Mobiliojoje aplikacijoje, Paslaugų teikėjo fizinėje parduotuvėje ar buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, renkame šią informaciją:
  • Registracijos tikslais – Prisijungimo vardas, slaptažodis, el. pašto adresas, IP adresas, registracijos bei sutikimo gauti naujienlaiškius data. Šie asmens duomenys yra tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas) ir saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinių asmens aktyvių veiksmų atliktų Internetinėje svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje (prisijungimo, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų).
  • Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija (įsigytos prekės, kaina ir pan.), kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija. Šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti jūsų užsakymą ir prekių įsigijimo sutartį, sudarytą su Jumis (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas), taip pat siekiant teisėtų Paslaugų teikėjo ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas), ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pirkinio mūsų Internetinėje svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje.
  • Aptarnavimo kokybės gerinimo, kontroliavimo tikslais, kad informacija būtų teikiama kvalifikuotai ir operatyviai, Jūs mums pateikiate atsiliepimus, kreipiatės į mus dėl pagalbos arba užduodate mums klausimus, todėl mes galime rinkti tokius jūsų duomenis kaip: Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kreipimosi laikas, kreipimosi turinys, bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Paslaugų teikėju: atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, informacija, pateikta Jūsų teikiamuose dokumentuose ir kita kontaktinė informacija, kad atsakytume į jūsų atsiliepimus, teiktume pagalbą ar atsakytume į Jūsų klausimus. Tai apima Jūsų susirašinėjimo su mumis įrašus ir kopijas (įskaitant el. pašto adresus ir telefono numerius), jei tokių yra. Šie asmens duomenys yra tvarkomi siekiant teisėtų Paslaugų teikėjo ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas) ir saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 1 metus po komunikacijos pabaigos.
  • Tiesioginės rinkodaros tikslais – Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, įrenginio identifikavimo numeris, sutikimo gauti naujienlaiškius data, paskutinio apsilankymo data. Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų asmens duomenis Paslaugų teikėjas tvarko Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas) ir jie saugomi 5 metus nuo paskutinio Jūsų pirkinio Internetinėje svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje.
  • Paslaugų teikėjo organizuojamų konkursų, žaidimų, akcijų organizavimo ir vykdymo tikslas - tvarkomi Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Tokie duomenys tvarkomi, jei gaunamas Jūsų sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas, o jei gaunamas skundas ar kyla ginčas - tvarkyti tokius duomenis būtina siekiant teisėtų Paslaugų teikėjo ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas). Asmens duomenys saugomi visą konkurso, žaidimo, akcijos vykdymo laikotarpį ir 1 metus po konkurso, žaidimo, akcijos pabaigos, nebent sutikimas tvarkyti asmens duomenis būtų atšauktas anksčiau. Kilus ginčui, duomenys tvarkomi kol jis bus išspręstas
  • Siekiant užtikrinti turto ir asmenų saugumą, bus vykdomas vaizdo stebėjimas – renkami asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo kamerų, esančių Paslaugų teikėjo teritorijoje ir fizinėje parduotuvėje, lauką vaizdo duomenys. Duomenys renkami siekiant teisėtų Paslaugų teikėjo ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas) ir saugomi 30 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo dienos;
  • Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Interneto svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje naudojami slapukai - Jūsų naršymo ir elgesio istorija, kuri tvarkoma Jūsų sutikimu ir saugoma laikotarpį, nurodytą žemiau skiltyje „Slapukai“.
  Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, tame tarpe ir BDAR (EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR), reikalavimų. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi Privatumo politikoje nurodytą laikotarpį, bet neilgiau kaip iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos (jeigu toks atšaukimas yra galimas teisės aktų nustatyta tvarka).
  II. Slapukai
  Interneto svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainės ar Mobiliosios aplikacijos lankytojų įrenginio kietajame diske) bei kitos sekimo technologijos, kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės ar Mobiliosios aplikacijos lankytojų. Slapukų bei kitų sekimo technologijų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau.
  Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.
  Daugiau informacijos apie Internetinėje svetainėje ar Mobiliojoje aplikacijoje naudojamus slapukus rasite čia:
  Slapuko pavadinimas Slapuko atliekamos funkcijos Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
  PHPSESSID Išsaugo vartotojo sesijos būseną puslapių užklausose Bazinis svetainės funkcionalumas Privalomi slapukai Apsilankius interneto svetainėje Iki sesijos pabaigos
  SESS# Saugo vartotojo užklausas Bazinis svetainės funkcionalumas Privalomi slapukai Apsilankius interneto svetainėje 1 diena
  hl Išsaugo lankytojo kalbos pasirinkimus Bazinis svetainės funkcionalumas Privalomi slapukai Apsilankius interneto svetainėje 1 metai
  user_id Išsaugo vartotojo statistinius elgesio duomenis svetainėje Bazinis svetainės funkcionalumas Privalomi slapukai Apsilankius interneto svetainėje 99 dienos

  Savo internetinėje svetainėje naudojame „trečiosios šalies slapukus“, tai yra slapukus, kurių valdytojais nesame mes, pvz., Google Partners, Facebook, RTB, Adform, Google Analytics, Hotjar, Mixpanel. Šiuos slapukus mes renkame siekdami gauti statistinę informaciją apie internetinės svetainės naudojimą bei Jūsų elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais.
  Nepaisant to, jei nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai ir (ar) norite savo sutikimą atšaukti, tiesiog pašalinkite slapukus iš savo kompiutero naršyklės.
  III. Tiesioginė rinkodara
  Jei Jūs, įsigydami prekę iš Internetinės svetainės ir (ar) Mobiliosios aplikacijos, aiškiai išreiškėte sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo Paslaugų teikėjas teisėto intereso pagrindu, siekiant susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir kitą informaciją apie Paslaugų teikėjo siūlomas prekes ir (ar) pasiūlymus ir pan., tvarko Jūsų, kaip Paslaugų teikėjo kliento, asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu, siųsdamas Jums pranešimus el. paštu.
  Jei pageidaujate gauti mūsų naujienas ir pasiūlymus, galite išreikšti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo tokiu būdu:
  • prisijungę prie savo vartotojo paskyros mūsų Internetinėje svetainėje adresu https://www.hedonist.lt/prisijungimas ir pažymėti varnele SUTINKU gauti The Hedonist naujienas bei pasiūlymus el. paštu.
  Taip pat Jūs turite teisę bet kada nemokamai nesutikti/atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, informuodami mus apie tai el. pašto adresu info@hedonist.lt ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.
  IV. Vaikų asmens duomenys
  Interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 20 metų asmenims. Jeigu esate jaunesni nei 20 metų, mes patariame neregistruotis mūsų svetainėje. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.
  Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, alkoholiniai gėrimai Lietuvoje parduodami tik asmenims, sulaukusiems 20 metų amžiaus, todėl prieš perkant tokias prekes Jūs privalėsite patvirtinti, kad esate sulaukę 20 metų amžiaus ir prisiimsite su tuo susijusią visą atsakomybę.
  V. Duomenų gavėjai
  Mes galime atskleisti informaciją apie Jus jei:
  • yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
  • Paslaugų teikėjo partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems mums parduoti prekes ir/ar teikti paslaugas, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo bendrovėms siuntų bendrovėms, finansų įstaigoms ir pan. Partneriams mes suteiksime tik tiek asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti;
  • Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems vykdyti mūsų veiklą, pavyzdžiui, auditoriams, teisininkams, konsultantams, draudimo bendrovėms ir pan.;
  • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
  • Paslaugų teikėjo pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės nuomos ir administravimo teikiančioms bendrovėms, buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, analizę atliekančioms, reklamos paslaugas teikiančioms bendrovėms, mokėjimų tarpininkams ir pan.). Iš tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;
  • Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams
  Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
  • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
  • siekiant apginti savo teises ar interesus (pvz., įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).
  Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.
  VI. Jūsų asmens duomenų saugumas
  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti visiškai saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.
  VII. Kokios yra Jūsų teisės?
  Jūs turite teisę:
  • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes asmens duomenis tvarkome teisėto Paslaugų teikėjo ar trečiosios šalies intereso pagrindu, Jums paprieštaravus, mes Jūsų asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
  • Pateikti Paslaugų teikėjui arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.
  Paslaugų teikėjas gali atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, Paslaugų teikėjo ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  VIII. Trečiųjų šalių interneto svetainės
  Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.
  IX. Atsakomybė
  Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ar Mobilioje aplikacijoje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.
  Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
  X. Privatumo politikos pakeitimai
  Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
  XI. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO
  Su Jūsų asmens duomenimis susijusius prašymus galite pateikti šiais būdais:
  Įteikiant mums El. paštu.:info@e-eugesta.lt
  Kontaktinis telefonas: +37065920667
  Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.
  Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.
  Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą, o jos kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.
  Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2021 m. Birželio 14 d

    

 • Naujienlaiškio prenumerata

  Bendraukime

   

Ar Jums jau yra 20 metų?
Taip Ne